Page 1 sur 1

Prière à saint Nicolas

Publié : ven. 11 déc. 2009 1:56
par Claude le Liseur
Prière roumaine à saint Nicolas le Thaumaturge, évêque de Myre en Lycie. Traduction française suivra dès que j'en trouverai le temps.

O, preabunule Părinte Nicolae, păstorul şi învăţătorul celor ce aleargă cu credinţă către a ta folosire şi cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sâguieşte degrab a le ajuta; izbăveşte turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea, şi toate părţile creştineşti le îngrădeşte şi les păzeşte prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumeşti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie şi de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală şi de moarte grabnică; şi precum ai miluit pe cei trei bărbaţi ce şedeau in temniţă şi i-ai izbăvit pei ei de mânia impăratului şi de taierea sabiei, aşa mă miluieşte şi pe mine cel ce cu mintea, cu cuvântul şi cu lucrul sunt întru întunericul păcatelor şi mă izbăveşte de mânia lui Dumnezeu şi de chinul cel veşnic, ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila şi cu harul lui Hristos, Dumnezeu să-mi dea viaţă lină şi fără de păcat, ca să vieţuiesc în veacul acesta, şi de partea stării de-a stânga să mă izbăvesc, şi în partea de-a dreapta, împreună cu toţi sfinţii, să mă invrednicesc. Amin.

Texte roumain tiré d'un recueil d'acathistes publié avec la bénédiction de Mgr Galaction, évêque d'Alexandrie et de Teleorman: Acatistier, Alexandrie de Roumanie, s.d., p. 322.

Re: Prière à saint Nicolas

Publié : mer. 23 déc. 2009 2:08
par Claude le Liseur
Texte roumain:

O, preabunule Părinte Nicolae, păstorul şi învăţătorul celor ce aleargă cu credinţă către a ta folosire şi cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sâguieşte degrab a le ajuta; izbăveşte turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea, şi toate părţile creştineşti le îngrădeşte şi les păzeşte prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumeşti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie şi de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală şi de moarte grabnică; şi precum ai miluit pe cei trei bărbaţi ce şedeau in temniţă şi i-ai izbăvit pei ei de mânia impăratului şi de taierea sabiei, aşa mă miluieşte şi pe mine cel ce cu mintea, cu cuvântul şi cu lucrul sunt întru întunericul păcatelor şi mă izbăveşte de mânia lui Dumnezeu şi de chinul cel veşnic, ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila şi cu harul lui Hristos, Dumnezeu să-mi dea viaţă lină şi fără de păcat, ca să vieţuiesc în veacul acesta, şi de partea stării de-a stânga să mă izbăvesc, şi în partea de-a dreapta, împreună cu toţi sfinţii, să mă invrednicesc. Amin.
Ma traduction française:

Ô, très-bon Père Nicolas, le pasteur et l'instituteur de ceux qui accourent avec foi vers toi et t'invoquent dans leur prière fervente, hâte-toi de les secourir; garde le troupeau du Christ des loups qui le spolient, fortifie toutes les terres chrétiennes et par tes saintes prières protège-les des querelles humaines, des tremblements de terre, de la venue d'autres peuples, de l'esclavage et de la guerre intestine, de la famine, du déluge, du sabre, de la maladie et de la mort inattendue; et de même que tu as eu pitié des trois hommes dans la prison et les a gardés de la colère de l'empereur et de la mort par l'épée, de même ai pitié de moi qui suis en esprit, en parole et en actes dans les ténèbres du péché, et garde-moi de la colère de Dieu et du tourment éternel, de telle sorte que, par ton intercession, avec l'aide, la miséricorde et la grâce du Christ, Dieu m'accorde de mener dans le siècle présent une vie paisible et sans péché, et de me garder de me tenir à Sa gauche, mais de me rendre digne de me tenir à Sa droite avec tous les saints. Amen.